Kurz je určený pre študentov 3. a 4. ročníka Gymnázia bl. P. P. Gojdiča, ktorí navštevujú Seminár z fyziky a zvolili si fyziku za svoj maturitný predmet.