Skip available courses

Available courses

Kurz je určený pre študentov 3. a 4. ročníka Gymnázia bl. P. P. Gojdiča, ktorí navštevujú Seminár z fyziky a zvolili si fyziku za svoj maturitný predmet.

English language course for 1.A

English language course for 2.A

anglický jazyk - bilingválna sekcia

Maturitné témy spracované v starších vydaniach The Slovak Spectator.

Je tu možné nájsť text, slovníček a cvičenia k danému textu. Do čítania ;)